Technologia

1. LIOFILIZACJA

Z zamrożonego w temperaturze do – 50°C owocu usuwana jest woda za pomocą sublimacji lodu czyli suszenia w stanie zamrożenia. Suszony w ten sposób owoc zachowuje swoje pierwotne wartości odżywcze, pełny skład witamin i minerałów.
Proces ten odbywa się bez użycia konserwantów. Liofilizowany owoc zachowuje swój naturalny zapach, wygląd i smak. Przewagą tego procesu jest również fakt likwidacji zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz, że redukcja ilości wody naturalnie zabezpiecza surowce przed niepożądanym rozwojem różnych rodzajów mikroflory, co pozwala na przechowywanie produktu nawet przez 25 lat.

Liofilizacja to dziś najnowocześniejsza i najzdrowsza metoda utrwalania żywności.


Bez dodatku konserwantów, cukru, czy słodzików. Skład jest w 100% owocowy.

2. SUSZENIE

Suszenie żywności to jedna z najstarszych metod ich przechowywania i konserwacji. Odwodnienie, które jest jedną z najstarszych metod utrwalania żywności, powoduje odparowanie, czyli zredukowanie wody z produktów spożywczych. To proces, dzięki któremu zmniejszamy ryzyko psucia się produktów, czyli wniknięcia w nie drobnoustrojów, które mogłyby przyspieszyć psucie się jedzenia. Nasze owoce suszymy gorącym powietrzem.


3. MROŻENIE

IQF – szybkie indywidualne zamrażanie, to nowoczesna technologia, niosąca za sobą 2 najważniejsze zalety istotne dla zachowania produktu w najwyższej jakości.

  1. Mrożone technologią IQF owoce i warzywa zachowują swój kształt, strukturę składniki odżywcze, aromaty, zapach i smak. Dzieje się tak dlatego, że proces mrożenia jest krótki i nie pozwala na gromadzenie się kryształków lodu, które uszkadzają mrożony produkt.
  2. W przeciwieństwie do mrożenia blokowego, technologia IQF pozwala na oddzielanie jednostek produktu podczas zamrażania. To sprawia, że do produkcji wykorzystana jest dokładna ilość produktu bez jego dodatkowych strat.

Mrożenie IQF polega na indywidualnym mrożeniu małych i kruchych produktów spożywczych.


W zależności od stopnia zagęszczenia wyróżnia się wyciągi suche
(extracta sicca) i płynne
(extracta fluida).

4. EKSTRAKCJA

Polega na całkowitym, bądź częściowym rozdzieleniu mieszaniny stałej lub ciekłej z wykorzystaniem rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik to substancja, w której składniki mieszaniny mają niejednakową rozpuszczalność.

Proces ekstrakcji pozwala na otrzymanie ekstraktu – składników produktu spożywczego, który miał zostać wyodrębniony i rafinatu – pozostałości. Po fazie destylacji lub rektyfikacji otrzymywany jest ekstrakt składników i rafinat, podlegający suszeniu i wykorzystywaniu jako produkt uboczny. Przykładem ekstrakcji jest otrzymywanie tłuszczu z nasion roślin oleistych.

  1. Maceracja jest najprostszą metodą ekstrakcji. Polega na wytrawianiu rozdrobnionego surowca za pomocą rozpuszczalnika. Rozdrobniony surowiec zalewa się rozpuszczalnikiem ekstrahującym i po określonym czasie zlewa znad wyekstrahowanego materiału. Proces ekstrakcji trwa do momentu wyrównania stężeń między surowcem a rozpuszczalnikiem. W procesie maceracji całkowita ekstrakcja surowca nie jest możliwa.
  1. Perkolacja jest ekstrakcją, która przebiega przy ciągłym przepływie rozpuszczalnika przez warstwę surowca, dzięki temu przez cały czas trwania procesu utrzymywana jest maksymalna różnica stężeń pomiędzy roztworem znajdującym się w komórce roślinnej a płynem na zewnątrz. W procesie perkolacji możliwe jest całkowite wytrawienie surowca. Perkolacja pozwala na ograniczenie ilości stosowanego rozpuszczalnika.

Stawiamy na standardy
jakościowe w logistyce

Ze szczególną dbałością troszczymy się o świeżość swoich produktów na każdym etapie działalności – począwszy od współpracy z dostawcami, przez transport i magazyn, na sklepowych półkach kończąc.